प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको सबै जिल्लाहरुको नतिजा प्रकाशन (हेर्नुहोस सूचि)

भक्तपुर, साउन २६ । शिक्षक सेवा आयोगले २५ आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको सबै जिल्लाहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको छ ।

१. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको प्रदेश नं १ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

२. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको प्रदेश नं २ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

३. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको प्रदेश नं ३ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

४. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको प्रदेश नं ४ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

५. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको प्रदेश नं ५ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

६. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको प्रदेश नं ६ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

७. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको प्रदेश नं ७ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

प्रकाशित मिति: आइतवार, साउन २६, २०७६ /Sunday, August 11th, 2019, 1:01 pm