प्राथमिक तह द्वितिय श्रेणीको सबै प्रदेशका जिल्लाहरुको आन्तरिक बढुवाको लिखित नतिजा प्रकाशन (नामावलीसहित)

भक्तपुर, साउन २५ । शिक्षक सेवा आयोगलले प्राथमिक तह द्वितिय श्रेणीको सबै प्रदेशका जिल्लाहरुको आन्तरिक बढुवाको लिखित नतिजा प्रकाशन गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सूचि
१. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह द्वितिय श्रेणीको प्रदेश नं १ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

२. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह द्वितिय श्रेणीको प्रदेश नं २ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

३. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह द्वितिय श्रेणीको प्रदेश नं ३ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

४. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह द्वितिय श्रेणीको प्रदेश नं ४ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

५. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह द्वितिय श्रेणीको प्रदेश नं ५ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

६. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह द्वितिय श्रेणीको प्रदेश नं ६ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

७. २५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवा प्राथमिक तह द्वितिय श्रेणीको प्रदेश नं ७ का जिल्लाहरुको लिखित नतिजा प्रकाशन

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २५, २०७६ /Saturday, August 10th, 2019, 7:26 am