शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशित गर्यो निम्न माध्यमिक तहको नतिजा (हेर्नुहोस सूचि)

भक्तपुर, जेठ २४ । शुक्रबार शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहको गणित, कम्प्युटर, स्वाथ्य जनसंख्या, संस्कृत र गणित विज्ञान विषयको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

हेर्नुहोस सूचि
खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा तर्फ निम्न माध्यमिक तहको गणित विज्ञान विषयको पूर्वाञ्चल क्षेत्रको लिखित नतिजा

खुला परीक्षा तर्फ निम्नमाध्यमिक तहको कम्प्युटर , स्वाशा,पेशा,संस्क विषयको विभिन्न क्षेत्रको लिखित नतिजा

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा तर्फ निम्न माध्यमिक तहको गणित विज्ञान विषयको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ २४, २०७६ /Friday, June 7th, 2019, 10:05 pm