बोलेको कुरा स्वतः टाइप हुने सुबिधा अब नेपाली भाषामा पनि

अङ्ग्रेजीमा बोलेको टाइप भइरहँदा तपाईंले पनि सोच्नुभएको होला नेपाली भाषामा पनि यसरी टाइप सम्भव छ भनेर । अब यो सम्भव भैसकेको...पुरा पढ्नुहोस