शेयर र शेयरबजार

वित्तीय क्षेत्रमा प्रचलित ‘शेयर’ अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएको आगन्तुक शब्द हो । सामान्य बोलीचालीमा ‘शेयर’ भन्नाले ‘बाँड्नु’ र...पुरा पढ्नुहोस